Stručná historie sboru dorovolných hasičů

v Nemili-Filipově od založení po současnost

- další odkazy z historie sboru: "Podrobná historie SDH v Nemili-Filipově"
"Fáze přestavby hasičské zbrojnice v Nemili"
"Oslavy 70 let založení požárního sboru v Nemili"
"Oslavy výročí 100 let od založení SDH Nemile"
"Oslava výročí 105 let od založení SDH Nemile"

             Začátkem školního roku 1909  nastoupil do místní školy sousedících obcí v Nemili-Filipově nový řídící učitel Josef Žváček. Po prozkoumání situace v obou obcích, co do prospěchu a ochrany majetku občanů, usoudil notnosti založit dobrovolný hasičský sbor. Svůj úmysl sdělil několika místním váženým občanům a po dohodě s majitelem hostince Josefem Windem, zažádal o povolení spolku.

20. února 1910 byla svolána 1. ustavující valná hromada Sboru dobrovolných hasičů do hostince Josefa Winda, na níž se přihlásilo 32 činných členů7 přispívajících.
Měli velmi perné chvíle ná-sledkem malých výdělků a nedostatku peněz vůbec. Aby se mohli vybavit, stanovili měsíční členský příspěvek 20 h, tj. ročně 2,40 Kč, na tehdejší dobu dosti značný. Psali žádosti o příspěvek na zakoupení stříkačky a účinek se dostavil. Od Hasičské pojišťovny získali 25 Kč od Slávie 20 Kč, od knížete Lichtenštejna 200 Kč, od arcibiskupa 25 Kč, od císaře F. J. Habsburka 150 Kč atd.
Proto již 9. 3. 1911 byla zakoupena stříkačka dvoukolka od firmy Smékal z Prostějova v ceně 1300 Kč a  2. dubna 1911 u horního rybníčka odzkoušena. Postupně pak byli zakoupeny čepice, povelky, burcovka, helmy, savice a prodlu-žovaní hadice.
V roce 1914 byla postavena hasičská zbrojnice. Stavba byla zadána staviteli Janu Kučerovi. Poplatek za místo panu Janíčkovi činil 25 Kč a stavba přišla celkem na 1225 Kč.
První členská schůze po první světové válce byla 27. července. 1918. 9. června tohoto roku se členové sboru účastnili záchranných prací při velkém požáru v Krumpachu, kde vyhořelo 6 usedlostí.
V roce 1923 bylo zakoupeno 24 kusů slavnostních čamar, 24 odznaků a 2 čapky od firmy Majer z Pardubic. V roce 1925 byla zakoupena berlovka, jeden žebř, 4 signální píšťalky a jeden lezecký pás.
V roce 1932 byla zakoupena motorová stříkačka v ceně 32 000 Kč a  100 m. hadic. Poněvadž nebylo dosti peněz na zaplacení říkačky, byli hasiči nuceni vypučit si 15 000 Kč. na 7% úrok od spořitelního a záloženského spolku. Půjčku ručila Anna Švubová, majitelka parní pily v Nemili.
4. února 1941 vypukl velký požár na Filipově, kde lehlo popelem 6 usedlostí. Bylo to u Hégrů, Janíčků, Hrdinů, Dajčarů, Crháků a Štanclů. Požár vznikl u Hégrů od horkého popela, který ukládali do dřevěné šopy. Mimo sboru hasičů Nemile–Filipov bylo u zásahu i  několik jiných a vodu čerpali ze stroje do stroje ze strouhy pod vesnicí, protože ve vodní nádrži u místa požáru byl velmi silný led a málo vody poněvadž bod mrazu se pohyboval kolem -30°. Mimo hasičů zde zasahovala i německá posádka ze  Zábřehu.
V  roce 1947 bylo pořízeno 21  vycházkových krojů za 35 000 Kč.
V roce 1951 byly nařízeny protipožární žňové hlídky. V tomto roce byla organizace omlazena o 9 nových členů, mezi kterými byl i jeden z naších nejstarších členů, pan Josef Stryk.
15. 1. 1958 zemřel v Praze ve  věku 85 roků zakladatel sboru, řídící učitel ve výslužbě, Josef Žváček. A v následujícím roce zemřel dlouholetý jednatel sboru Arnošt Wind.
V roce 1963 se zúčastnilo naše první soutěžní družstvo mužů okrskové soutěže v Rájci a umístilo se ze 6-ti družstev na 4. místě a naše soutěžní družstvo žáků ze 3 soutěžících na 1. místě. Družstva vycvičil do soutěže Š. Diblík.
11. dubna 1964 byla započata přístavba klubovny ke zbrojnici, která trvala 3 roky.
19. 5. 1974 se konala okrsková soutěž požárníků na Nemilkách pod přehradou. Naše soutěžní družstvo mužů se umístilo na 3. místě a  družstvo žáků na místě prvním. 
V témže roce byl zakoupen menší nákladní automobil Garant v dosti dobrém stavu pouze za převodovou cenu. O 3 roky později bylo obměněno za novější vozidlo Robur.
8. září 1979 naše mužské družstvo obsadilo 1. místo na velké soutěži požárníků ve Vílkově u Opavy o trofej „Zlatý člunek“ závodu Hedva.
Od roku 1981 po dobu 3 let probíhala kompletní přestavba hasičské zbrojnice tak jak ji známe dodnes. Byla rozšířena garáž, místo klubovny zřízena dílna, vybudováno sociální zařízení a v patře pak nová prostorná klubovna s kuchyňkou. Nad přestavbou dohlížel stavitel Jiří Snášel z Lupěného a brigádnickou prací se zde podílela většina členů. Slavnostní otevření zbrojnice proběhlo 5. listopadu 1983.
V 80tých letech se našemu soutěžnímu družstvu velmi dařilo a na pohárových soutěžích obsazovalo přední příčky. Vybojovali tak velké množství vítězných pohárů.
V těchto letech sbor pořádal mnoho kulturních akcí. Tradiční plesy, velikonoční a hodové zábavy a především pak letní Karnevaly v Lupěném "U Lodiček", které byly velmi hojně navštěvovány.
V 90.letech se začaly pořádat Vepřové hody a po roce 2000 až do dnes i vždy v následném týdnu s  Gulášovou partií.
V červenci roku 1997 přišly po silném a vytrvalém dešti velké povodně na Moravě, které zasáhli mj. i naši sousedící obci Lupěné. Mnoho našich členů zde i s jinými vypomáhali na záchranných a  posléze úklidových pracích. Naši členi výjezdové jednotky byli též povoláni do Postřelmova a pak dále do Jindřichova, kde po několik dní čerpali vodu ze sklepů a zajišťovali distribuci balené pitné vody a desinfekčních prostředků pro úklid vytopených domů.
V roce 2002 bylo soutěžní družstvo kompletně omlazeno o 9 nových kluků. Postupně jim byla spravena požární stříkačka, zakoupeny nové hadice, savice, nové soutěžní dresy, aj. 
V posledních letech byla omla-zena a obměněna i zásahová jednotka obce a následně, převážně pak díky nemalým dotacím státu, Olomouckého kraje, obce i mnohých sponzorů, byla jednotka dovybavena benzínovým plovoucím a elektrickým ponorným kalovým čerpadlem, se kterými je akceschopná místní i mimořádné dlouhodobé krizové situace (např. povodní) v rámci Olomouckého kraje.

autor: Lukáš Urban
zdroje: kroniky sboru a brožura vydaná k výročí 70 let založení dobrovolného požárního sboru v Nemili 1910 - 1980 (sestavena jednatelem sboru, toho roku, Arnoštem Hrdinou).

   Copyright © SDH Nemile - 2014 ® Všechna práva vyhrazena.