Soustředění v Herolticích u Štítů

  • pátek 24. června 2022

          Na soustředění do Heroltic jsme odjížděli v pátek o půl čtvrté odpoledne od KD v Nemili. Do areálu Heroltická s.r.o. jsme dorazili kolem čtvrté hodiny a postupně jsme se začali ubytovávat ve velmi pěkném zrekonstruovaném ubytovacím zařízení (bývalá škola).

          Následně jsme se seznámili s celým areálem, který poskytuje široké sportovní vyžití, jako např. vnitřní i venkovní bazén, výřivka, sauna, nohejbalové, volejbalové a fotbalové hřiště, stolní tenis ap. Také jsme měli k dispozici venkovní pergolu, ohniště i dětské hřiště.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Jakmile jsme se ubytovali, svolal hlavní vedoucí děti, seznámil je s programem i organizací soustředění a s pravidly hasičských her. Poté byly děti rozděleny do čtyř družstev.

Pravidla hasičských sportovních her:

-  soutěží se účastnila 4 družstva po 5 členech;
-  členové jednotlivých družstev byli od sebe barevně odlišeni šátky,
   každé družstvo si zvolilo název a svého velitele;
-  za splnění každé disciplíny družstvo mohlo získat až 3 žetony (1 žeton byl za 5 bodů);
-  na každou disciplínu připadalo 30 minut, tj. 15 minut na trénink a 15 minut
   na samotné soutěžení;
-  za nevhodné chování byla ztáta 1 žetonu (dle uvážení vedoucího bylo možné
    nejdříve dítě napomenout a až poté odebrat žeton).

Rozdělení dětí do družstev:

1) Bílé družstvo - "Hasiči z Wishe"
vedoucí: Lukáš Urban a Barbora Štecová, velitel družstva: Mikuláš Vlk
členové: Aneta Navrátilová, Miroslav Dosoudil, Laura Svádová, Michal Obšil, Mikuláš Vlk, Michael Bílek

2) Modré družstvo - "Šišky"
vedoucí: Jiří Doležel a Jaromír Steidl, velitel družstva: Tadeáš Knoflíček
členové: Michaela Štecová, Lucie Urbanová, Jan Benedikt, Anna Janků, Tadeáš Knoflíček

3) Červené družstvo - "Trávník"
vedoucí: Martin a Michal Vepřkovi, velitel družstva: Hynek Matura
členové: Ema Vysloužilová, Liliana Petráková, Jan Jílek, Hynek Matura, Jan Novák

4) Žluté družstvo - "Stromečci"
vedoucí: Filip Crhák a Antonín Novák, velitelka družstva: Viktorie Obšilová
členové: Michaela Crháková, Leontýna Řeháková, František Crhák, Radovan Schwab,
Viktorie Obšilová


 
 
 
 
 
 
 
 

1. disciplína: našroubení koše na savici

Popis disciplíny: Úkolem dítěte bylo co nejrychleji uchopit hasičský koš, doběhnout s ním k savici, kterou mu přidržoval spoluhráč a správně koš se savicí sešroubovat. Každé dítě mělo 3 pokusy a započítával se nejlepší dosažený čas.


 
 
 
 
 
 
 
 

2. disciplína: rozhození hadice na cíl

Popis disciplíny: Cílem bylo rozhodit 10 m dlouhou hadici C52 mezi dva kužely, které byly od sebe vzdálené 75 cm. Vzdálenost kuželů od startovní čáry byla 4 m.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. disciplína: přenos hadice, přeskok příkopu
a zapojení hadic do rozdělovače

Popis disciplíny: Dítě mělo za úkol zdolat tři 20-ti metrové úseky. V prvním úseku měl soutěžící přenést svinutou 15 m hadici, ve druhé části měl přeskočit simulovaný příkop. V posledním úseku se věnoval spojení hadic a následně jejich připojení na rozdělovač a na štafetku.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. disciplína: 60m překážek - hadice, rozdělovač, proudnice

Popis disciplíny: Dítě mělo za úkol uchopit dvě svinuté hadice C a při běhu k rozdělovači je rozvinout a spojit jejich svrchní půlspojky. Poté mělo půlspojku pravé hadice připojit k rozdělovači, půlspojku levé spojit do štafetové proudnice a s rozvinutými hadicemi proběhnout do cíle.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • sobota 25. června 2022

         Po sobotní ranní hygieně, rozcvičce a snídani jsme s dětmi absolvovali další blok hasičských sportovních aktivit.
          Po dvouhodinovém bloku následovaly volnočasové aktivity, např. nohejbal, tenis, badminton, stolní tenis, koupání v bazénu, míčové hry, apod.
          Odpoledne jsme věnovali výšlapu. Mladší děti vyrazily na Bukovou horu a navštívily pramen Moravské Sázavy. Starší žáci zdolali trasu na Suchý vrch.
          Po návratu z výletu děti ocenily osvěžení v bazénu. Večer jsme zakončili posezením u táboráku a opékáním špekáčků.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. disciplína - oblékání hasičského zásahového obleku na čas

Popis disciplíny: děti si nejprve na žíněnku připravily zásahový oblek, který se skládal z hasičských kalhot, blůzy, přilby, rukavic a bot. Věci nesměly přesahovat mimo žíněnku. Na pokyn vedoucího bylo úkolem dětí si všechny tyto zmíněné části hasičského obleku obléci. Oblékání bylo na čas. Mladší děti si neoblékaly hasičské kalhoty.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. disciplína - práce s mapou a buzolou

Popis disciplíny: děti se učily práci s kompasem a buzolou, měly za úkol zorientovat mapu pomocí buzoly, naučit se a určit světové strany a starší žáci určit azimuty tři míst v terénu (rozhledna, komín, strom, ap.) z různých výchozích bodů.


 
 
 
 
 

7. disciplína - rozeznávání hasičských předmětů

Popis disciplíny: děti měly za úkol si zapamatovat čtyři různé hasičské předměty dle obrázků, proběhnout dráhu a tyto předměty na konci dráhy ve správném pořadí umístit.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. disciplína - překážková dráha

Popis disciplíny: děti měly za úkol na čas zdolat tři dvaceti metrové úseky s překážkami. Na prvním úseku byla překážka k přeskočení, na druhém k podlezení a na třetím úseku děti púřenášely hasicí přístroj.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • neděle 26. června 2022

          Po ranní hygieně, rozcvičce a snídani jsme s dětmi absolvovali poslední blok hasičských sportovních aktivit a následně jsme poobědvali a odubytovali se.
          Odpoledním programem byla návštěva Dělostřelecké tvrze "Hůrka" v Králikách a odjezd zpět domů. Rodiče své děti přivítali v 18:30 u KD Nemile.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. disciplína - překonání překážky po vodorovném laně

Popis disciplíny: vedoucí napli mezi dva stromy dvě lana, po kterých děti měly za úkol překonat simulovanou překážku (řeku, propast, ap.) pomocí těchto dvou lan.


 
 
 

10. disciplína - nástřik vody pomocí džberovek

Popis disciplíny: úkolem této disciplíny bylo nastříkat na čas co největší množství vody do terčů s kbelíky pomocí hasičských džberovek.


 
 
 

11. disciplína - střelba ze vzduchovky

Popis disciplíny: děti měly za úkol pomocí vzduchovky sestřelit tři špalíky. K dispozici měly celkem 6 diabolek.


 
 
 

12. disciplína - vázání uzlů

Popis disciplíny: děti měly za úkol si zapamatovat tři různé uzly dle obrázků, proběhnout dráhu a tyto uzly na konci dráhy ve správném pořadí uvázat.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhodnocení disciplín, vyhlášení výsledků, předání cen

          V neděli před obědem byly ukončeny všechny disciplíny. Vedoucí přerozděli poslední žetony, které byly připočteny do celkových výsledků družstev.
          Hasičské klání vyhrálo Modré družstvo "Šišky" s celkovým součtem 33 žetonů. Druhé bylo Bílé družstvo "Hasiči z Wishe" s 30 žetony. Bronzové bylo Žluté družstvo "Stromečci" se ziskem 29 žetonů a na čtvrtém místě s 22 žetony se umístilo Červené družstvo "Trávník".
          V průběhu her byly vyhodnocováni také nejlepší jednotlivci, či družstva v daných disciplínách. Všechna družstva obržela od vedoucích ceny a dárkové balíčky.