Úvodní stránka

NĚKOLIK  INFORMACÍ  O NAŠEM SBORU ÚVODEM:
SDH v Nemili byl založen roku 1910 - bližší informace naleznete v sekci "Historie".
Starostou sboru je Lukáš Urban, velitelem Filip Crhák, a ke dnešnímu dni má sbor 77 členů - bližší informace o členské základně a funkcionářích sboru, včetně důležitých kontaktů naleznete v sekci "Sbor".
Nemilští hasiči jsou již i na Facebookuhttps://www.facebook.com/sdh.nemile/

 AKTUALITY: 

Informace o činnosti členů sboru:

Vyhlídkové místo pod Klárinkou nad obcí Nemile

 Dne 28. října 2018 byla na tomto místě Sborem dobrovolných hasičů z Nemile za podpory obce Nemile vysazena pamětní lípa k výročí 100 let od založení republiky

Tento pozemek (parc. č. 203 v kat. úz. Nemile) je ve vlastnictví státu a momentálně obec Nemile ve spolupráci s SDH Nemile usilují o jeho výměnu na Státním pozemkovém úřadu. 

Před zasazením pamětní lípy pozemek sloužil jako nelegální „černá skládka“. Členi sboru dobrovolných hasičů a další dobrovolníci zde v roce 2018 a 2019 provedli sanaci celého pozemku, návoz zeminy, jeho celkové srovnání a zasetí trávy. 

V okolí lípy jsme následně započali s realizací projektu „Vyhlídkové místo pod Klárinkou nad obcí Nemile“. Byl zde usazen základní kámen a lavičky se stolem sloužící kolemjdoucím ke krátké zastávce s výhledem do okolí. Toto místo by však nemělo sloužit k bivakování či pořádání konzumačních akcí! Byli bychom také velice rádi, aby zde návštěvníci udržovali pořádek, všechny věci (především pak odpadky), které si přinesou, si také odnesli zpět s sebou a neznečišťovali, či neničili toto místo a zde instalované lavičky, či stoly. Také zde není povoleno zakládaní ohňů, či budování jiných prvků (např. ohnišť, dalších laviček, umisťování odpadkových košů, apod.)  bez předchozího souhlasu výboru Sboru dobrovolných hasičů v Nemili, kteří mají toto místo ve správě.

S jakýmikoliv náměty, či dotazy nás můžete kontaktovat na e-mail SdhNemile@seznam.cz .

Chtěli bychom tímto také poděkovat všem sponzorům, dobrovolným dárcům, členům a dalším dobrovolníkům, kteří se finančně, materiálně i fyzicky podíleli na vzniku tohoto krásného vyhlídkového místa!

Sběr starého železa v obcích Nemile a Lupěné

Sběr starého železa zajišťují členové SDH Nemile. Sběr probíhá pravidelně 2x ročně, tj. na jaře (duben) a na podzim (říjen). Objem odevzdávaného železného odpadu každým rokem mírně roste. Děkujeme všem občanům, kteří tímto přispívají na akceschopnost a vybavenost dobrovolných hasičů v Nemili. Pokud se však někdy stalo, že nachystaný kovový odpad hasiči od vašeho domu neodvezli, dejte nám prosím vědět na SdhNemile@seznam.cz a my to pro příště napravíme.

za Sbor dobrovolných hasičů v Nemili
Lukáš Urban - starosta