Aktuality:


Mladí hasiči - školní rok 2023/2024


Hasiči radí - PARKUJTE S ROZUMEM


 Informace o činnosti členů sboru:

Vyhlídkové místo pod Klárinkou nad obcí Nemile

          Dne 28. října 2018 byla na tomto místě Sborem dobrovolných hasičů z Nemile za podpory obce Nemile vysazena pamětní lípa k výročí 100 let od založení republiky.
         
Tento pozemek (parc. č. 203 v kat. úz. Nemile) je ve vlastnictví státu a momentálně obec Nemile ve spolupráci s SDH Nemile usilují o jeho výměnu na Státním pozemkovém úřadu.
          Před zasazením pamětní lípy pozemek sloužil jako nelegální „černá skládka“. Členi sboru dobrovolných hasičů a další dobrovolníci zde v roce 2018 a 2019 provedli sanaci celého pozemku, návoz zeminy, jeho celkové srovnání a zasetí trávy.
          V okolí lípy jsme následně započali s realizací projektu „Vyhlídkové místo pod Klárinkou nad obcí Nemile“. Byl zde usazen základní kámen a lavičky se stolem sloužící kolemjdoucím ke krátké zastávce s výhledem do okolí. Toto místo by však nemělo sloužit k bivakování či pořádání konzumačních akcí! Byli bychom také velice rádi, aby zde návštěvníci udržovali pořádek, všechny věci (především pak odpadky), které si přinesou, si také odnesli zpět s sebou a neznečišťovali, či neničili toto místo a zde instalované lavičky, či stoly. Také zde není povoleno budování ohnišť, či jiných prvků (např. dalších laviček, umisťování odpadkových košů, apod.)  bez předchozího souhlasu výboru Sboru dobrovolných hasičů v Nemili, kteří mají toto místo ve správě.
          Chtěli bychom tímto také poděkovat všem sponzorům, dobrovolným dárcům, členům a dalším dobrovolníkům, kteří se finančně, materiálně i fyzicky podíleli na vzniku tohoto krásného vyhlídkového místa!

S jakýmikoliv náměty, či dotazy nás můžete kontaktovat na e-mail SdhNemile@seznam.cz .

Sběr starého železa v obcích Nemile a Lupěné

          Sběr starého železa zajišťují členové SDH Nemile. Sběr probíhá pravidelně 2x ročně, tj. na jaře (duben) a na podzim (říjen). Objem odevzdávaného železného odpadu každým rokem mírně roste. Děkujeme všem občanům, kteří tímto přispívají na akceschopnost a vybavenost dobrovolných hasičů v Nemili. Pokud se však někdy stalo, že nachystaný kovový odpad hasiči od vašeho domu neodvezli, dejte nám prosím vědět na SdhNemile@seznam.cz a my to pro příště napravíme. Děkujeme!
                                                                          za Sbor dobrovolných hasičů v Nemili
                                                                                    Lukáš Urban - starosta